บริการสมาชิก

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ตั้งค่า

การตั้งค่าอีเมลสำหรับ Mail Hosting

สมาชิกที่ใช้บริการ Mail Hosting ของบริษัทฯ คุณสามารถทำการตั้งค่าในโปรแกรม Mail Client ที่ใช้งานอยู่ดังนี้
Incoming Mail Server (POP) pop.company_name.co.th หรือ pop.company_name.com
Outgoing Mail Server (SMTP) mail.company_name.co.th หรือ mail.company_name.com
E-mail Address username@company_name.co.th หรือ username@company_name.com

การตั้งค่า Server

Domain Name Server
ให้ท่านสมาชิกตั้งค่า Domain Name Server (DNS) ดังนี้
Domain Name Server trueinternet.co.th
Primary Domain Name Server 203.144.207.29
Secondary Domain Name Server 203.144.207.49

Proxy Server
การทำให้ Proxy Server ปฏิบัติการ ให้ท่านกำหนด Proxy Server ดังนี้
Proxy Server proxy.trueinternet.co.th
Port 8080