ข่าวและกิจกรรม

ทรู อินเทอร์เน็ต เข้าร่วมงาน ISC 2015

ทรู อินเทอร์เน็ต เข้าร่วมงาน ISC 2015

เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ทรู อินเทอร์เน็ต ร่วมออกบูธในงานประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ชื่องาน “Information Security Congress Thailand 2015” (ISC 2015) ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานด้านระบบเทคโนโลยีชั้นนำระดับสากล เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึก และประเด็นต่างๆ ตลอดจนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในแวดวงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ