ข่าวและกิจกรรม

ทรู อินเทอร์เน็ตเตือนภัยแบบสำรวจผ่านหน้าเว็บไซต์ออนไลน์

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ ทรู อินเทอร์เน็ต

ขณะนี้ ได้มีการแอบอ้างชื่อบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า แบบสำรวจดังกล่าว มิได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ ทั้งนี้การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าของบริษัทฯ นั้น จะทำโดยการจัดส่งแบบสอบถามไปยังอีเมลของลูกค้าผู้ใช้งานโดยตรง หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ ที่จะโทรติดต่อสอบถามโดยตรงกับลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีการจัดทำแบบสำรวจผ่านหน้าเว็บไซต์ออนไลน์  ซึ่งแบบสำรวจออนไลน์ดังกล่าวนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการโจมตีของ Malware ที่มีคนตั้งใจเขียนหรือสร้างขึ้นเพื่อทำลาย ขโมย หรือโจรกรรมข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เป็นโปรแกรมที่มุ่งร้ายต่อผู้ใช้งานโดยตรง

บริษัทฯ จึงขอเรียนย้ำให้ผู้ใช้งานหลีกเลี่ยงโดยไม่เปิดอ่าน หรือลบทิ้งทันที และอย่าหลงเชื่อทำแบบสำรวจ ซึ่งเป็นการหลอกลวงให้หลงเชื่อ และกรอกข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด


ตัวอย่างแบบสอบถามหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ที่แอบอ้างชื่อบริษัททรูอินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง 3

ข่าวที่ผ่านมา