ข่าวและกิจกรรม

Thank You Party (ทั่วไทย)

เมื่อเร็วๆ นี้ ทรู อินเทอร์เน็ต นำโดยคณะผู้บริหาร เดินหน้าจัดกิจกรรมสุดพิเศษให้แก่ลูกค้าในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วไทย เริ่มจากภาคตะวันออก และเขตพื้นที่อันดามัน โดยการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านไอทีให้แก่พนักงาน ภายใต้หัวข้อ "Network Security" พร้อมร่วมรับประทานอาหารค่ำ และกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ มากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในแต่ละพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากบริษัทในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรมกับลูกค้าภาคตะวันออก ณ โรงแรมโมดัส พัทยา รีสอร์ท
Thank You Party (ทั่วไทย) 1

ภาพกิจกรรมกับลูกค้าเขตพื้นที่อันดามัน ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา
Thank You Party (ทั่วไทย) 2

ข่าวที่ผ่านมา