ข่าวและกิจกรรม

ร่วมกันระงับข้อความที่ไม่บังควร

ทรู อินเทอรเน็ต ขอความร่วมมือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยหากพบเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมสามารถดำเนินการได้ดังนี้

ที่มา : กสทช. http://www4.nbtc.go.th/News/Information/Infographic-ร่วมกัน-ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์.aspx
ร่วมกันระงับข้อความที่ไม่บังควร

ข่าวที่ผ่านมา