ข่าวและกิจกรรม

เตือนภัย!! แอบอ้างชื่อ ทรู อินเทอร์เน็ตเพื่อร่วมเล่นกิจกรรมชิงของรางวัล

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ ทรู อินเทอร์เน็ต

ขณะนี้ได้มีการแอบอ้างชื่อ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการเชิญชวนเพื่อร่วมเล่นกิจกรรมชิงของรางวัล บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่ากิจกรรมดังกล่าวมิได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการตลาดของทางบริษัทฯ จะกระทำโดยการส่งอีเมลไปยังอีเมลของลูกค้า หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ ที่จะโทรเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโดยตรงกับลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์ใดๆ ทั้งสิ้น และขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งในการโจมตีของ Malware ที่มีคนตั้งใจเขียนหรือสร้างขึ้นเพื่อทำลาย ขโมย หรือโจรกรรมข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เป็นโปรแกรมที่มุ่งร้ายต่อผู้ใช้งานโดยตรง

บริษัทฯ จึงขอเรียนย้ำให้ผู้ใช้งานหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมเล่นกิจกรรม หรือลบทิ้งในทันที และอย่าหลงเชื่อกิจกรรมต่างๆ บนระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการหลอกลวงให้กรอกข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของท่านได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ตัวอย่างกิจกรรมชิงของรางวัลผ่านระบบออนไลน์ที่แอบอ้างชื่อ ทรู อินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

ข่าวที่ผ่านมา