Cloud Service

Digital Signage

ปัจจุบันการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน หลากหลายองค์กรมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ หรือสื่อสารข้อมูลภายใน องค์กร สื่อต่างๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นประกอบกับการผสมผสานทางด้านเทคโนโลยี Cloud Computing ทำให้เกิดสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Digital Signage”

Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูลสินค้า และบริการที่เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น สามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้

สิ่งสำคัญของการใช้ Digital Signage คือ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกับแผนทางการขายหรือการตลาดเพื่อส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและอิสระ โดยควบคุมระบบผ่านทางเครือข่าย LAN เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความภาพ และภาพเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามความต้องการ ด้วยผ่านทางโปรแกรม Browser ที่อยู่ในศูนย์กลางของสำนักงาน จึงทำให้ผู้ควบคุมสื่อไม่ต้องเสียเวลา ในการจัดพิมพ์สื่อโปสเตอร์และบิลบอร์ด รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ด้วย

Network Diagram Cloud Service - Digital Signage สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์์

เหมาะสำหรับองค์กรนำมาใช้สื่อสารและให้ข้อมูลในด้านต่างๆ

  • การขาย และการตลาด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้า และบริการ กิจกรรมทางการตลาด
  • การสื่อสารภายในองค์กร ข้อมูลกิจกรรมภายในองค์กร
  • การฝึกอบรม

ทำไมต้อง Digital Signage

ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจทั้งในรูปแบบ Passive และ Interactive รวมถึงการปรับแต่งที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

ประหยัดต้นทุนและเวลา

Digital Signage สามารถประหยัดต้นทุน และเวลาในการจัดพิมพ์ และเปลี่ยนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขบ่อยครั้ง ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องลงทุนระบบบริหารจัดการและอุปกรณ์ทั้งระบบ ชำระค่าบริการเป็นรายเดือนเท่านั้น

เพื่อดึงดูดความสนใจ

สำหรับร้านค้าที่ต้องการสร้างความสนใจแก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาให้แวะเข้าชมสินค้าแนะนำพิเศษ หรือ Promotion พิเศษ เพื่อให้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจแก่ลูกค้า การประชาสัมพันธ์รูปแบบนี้ถือว่าคุ้มค่ามาก

ง่ายในการใช้งาน

สำหรับธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก Digital Signage สามารถบริหารจัดการแบบ Network ผ่านโครงข่าย ได้ทั้งภายใน ระบบ LAN, WAN หรือระบบ INTERNET ได้ โดยการจัดการแบบรวมศูนย์ไม่ต้องเดินทางไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ สามารถควบคุม และกำหนดการแสดงผลล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย รองรับการเสนอแจ้งข่าวข้อความประชาสัมพันธ์แบบทันทีได้

ความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในด้านความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในด้านการตลาด เป็นช่องทางที่สามารถที่ทำให้คนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วขึ้น และตอบสนองความต้องการต่อเป้าหมายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เทคโนโลยี Could-base Digital Signage

Digital Signage จะให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเนื้อหาสาระ (Content) โดยผู้ใช้งานเพียงเชื่อมโยงเครื่องเล่นสื่อดิจิตอล (Digital Media Player) ไปยังระบบเครือข่ายและเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลเพื่อให้แสดงเนื้อหาสาระ และด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุน โดยใช้บริการแบบ Software as a Service (SaaS) ซึ่งมีการใช้ Cisco Digital Signage Platform โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพและคุ้มค่าต่อการลงทุนโดยจ่ายค่าบริการเพียงรายเดือนก็สามารถใช้บริการได้อย่างง่ายดายและสามารถบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม