Cloud Service

Virtual Server / DIY Virtual Server

สมัครบริการ Cloud Service - DIY Virtual Server

ปัจจุบันหลากหลายองค์กรธุรกิจต่างหาทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดภาระเรื่องการดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าสูงขององค์กร เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นระบบประมวลผลที่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญ และให้สะดวกต่อการบริหารจัดการงานไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

True Internet มีบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์คุณภาพสูงที่ทำงานภายใต้ ระบบ Cloud Computing ผู้ใช้สามารถจัดสรร CPU, RAM, Hard Disk, ระบบปฏิบัติการ (OS) และโปรแกรมต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างอิสระต่อกัน ทั้งยังสามารถปรับเพิ่มขนาดของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ พร้อมการรับประกันคุณภาพที่เหนือกว่าจากเรา

Network Diagram Cloud Service - Virtual Server / DIY Virtual Server

บริการ Virtual Server

คือบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน ลักษณะการใช้งานคล้ายกับการใช้งาน Dedicate Server ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถ remote เข้าจัดการแก้ไข หรือ ตั้งค่าต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งค่าบริการจะต่ำกว่า Dedicate Sever (เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว) เป็นการจำลองการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกัน แต่แยกทรัพยากรกันอย่างชัดเจน ตามความต้องการของลูกค้า เช่น CPU, Hard Disk, Memory หรือ ระบบปฏิบัติการสามารถเลือกได้ทั้ง Window และ Linux

บริการ Virtual Server สามารถนำไปใช้งานให้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ และสามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ได้เอง เช่น Mail Server, Web Server, FTP Server, Database Server, DNS Server เป็นต้น เหมาะกับองค์กรที่ต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว หรือต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ สำรองกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery System)

ทำไมต้อง Virtual Server จาก True Internet

 • ใช้งานได้ทันทีด้วยงบประมาณลงทุนไม่สูง และสามารถประมาณการเงินลงทุนได้
 • ลดความเสี่ยงของธุรกิจในการเลือกใช้อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ
 • สามารถปรับเพิ่ม / ลดขนาดของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ตามความต้องการและสามารถรองรับการใช้งานได้ในอนาคต
 • สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ได้เองผ่านทาง Web Portal หรือ Remote Desktop/SSH
 • มั่นใจกับการบริการจาก ทรู อินเทอร์เน็ต โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยบริการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ พร้อมระบบป้องกัน Down – Time ด้วยระบบ High Availability Mode (HA) ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และพัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงคัดสรรทั้ง 2 บริการ Virtual Server และ DIY Virtual Server เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรธุรกิจของคุณให้สามารถบริหารจัดการงานไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

TI Virtual Server

  คุณสมบัติ

 • Intel Xeon Processor
 • SAN Storage with RAID
 • 1 IP Address
 • Unlimited Data Transfer
 • Network Interface via Gigabit Ethernet
 • Network redundancy with UPS and Power Generator
 • Support
  • Microsoft Windows Server
   (Web Edition, Standard Edition and Enterprise Edition)
  • Linux Operating System such as
   Redhat Enterprise Linux, CentOS Linux

 • ระบบความปลอดภัย

 • Security Firewall & IPS/IDS
 • Data backup

 • Service & Support

 • SLA Uptime 99.9%*
 • Active Performance Monitoring
 • SMS/e-mail Alert
 • Support : 24x7 via e-mail only


 • Value Added Service

 • Extra CPU (Maximum 4 vCore)
 • Extra Memory : Maximum 16 GB
 • Extra Hard Disk - Extra IP Address
 • Trend Micro Deep Security : Antivirus/Antimalware
 • Trend Micro Deep Security : Firewall + IPS/IDS
 • Trend Micro Deep Security : Antivirus/Antimalware
  + Firewall + IDS + Log Integrity + File Integrity

 • *หมายเหตุ : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

DIY Virtual Server

  คุณสมบัติ

 • Intel Xeon Processor
 • SAN Storage with RAID
 • 1 IP Address
 • Unlimited Data Transfer
 • Network Interface via Gigabit Ethernet
 • Network redundancy with UPS and Power Generator
 • Support
  • Microsoft Windows Server
   (Web Edition, Standard Edition and Enterprise Edition)
  • Linux Operating System such as
   Redhat Enterprise Linux, CentOS Linux

 • ระบบความปลอดภัย (Option to buy)

 • Security Firewall & IPS/IDS
 • Data backup

 • Service & Support

 • SLA Uptime 99.9%
 • Self Service installation
 • Active Performance Monitoring
 • SMS/e-mail Alert
 • Support : 24x7 via e-mail only

 • Value Added Service

 • Extra CPU (Maximum 4 vCore)
 • Extra Memory : Maximum 16 GB
 • Extra Hard Disk - Extra IP Address
 • Trend Micro Deep Security : Antivirus/Antimalware
 • Trend Micro Deep Security : Firewall + IPS/IDS
 • Trend Micro Deep Security : Antivirus/Antimalware
  + Firewall + IDS + Log Integrity + File Integrity

ตารางแสดงรายละเอียดโปรแกรมที่รองรับสำหรับบริการ TI Virtual Server

ระบบปฎิบัติการ
Windows
ระบบปฎิบัติการ
Linux
Hardening OS
Yes
Yes
Web Server
MS Internet Information Service (IIS)
Apache
Database Server
MS Access, MS SQL, MySQL
MySQL
Web Scripts Language
ASP, ASP.net, PHP
PHP + Zend Optimizer
Mail Server
MS Exchange
Zimbra Commercial Edition
DNS Server
TI DNS Service
TI DNS Service
Web Control Panel (สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีตั้งแต่ 5 เว็บขึ้นไป) ประกอบไปด้วย Web Control Panel, Web statistic, Web Content & Database Backup
Parallels Plesk
Parallels Plesk

ดาวน์โหลด

Partner

Post Title

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม