บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

Ethernet Fiber

เพิ่มประสิทธิภาพ ในการสื่อสารด้วยบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนโครงข่ายความเร็วสูง Fiber Optic ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่าใคร เพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลายช่วยให้องค์กรของคุณใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว บริการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงการรับ-ส่งข้อมูลภายในอาคารหรือระหว่าง อาคาร และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังภายนอกอาคาร ด้วยระดับความเร็ว 256 Kbps. -1 Gbps. สามารถเลือกการเชื่อมต่อได้ทั้งในรูปแบบของ VDSL, UTP หรือ Fiber เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ อาทิ VDO Conference, IP Technology และยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของบริการ (Quality of Service) ได้ด้วย

Network Diagram บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ - Ethernet Fiber เทคโนโลยีล้ำยุค เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจของคุณในอนาคต

คุณสมบัติ

  • มีการแยกช่องสัญญาณระหว่างลูกค้าองค์กรและกลุ่มลูกค้าทั่วไป
  • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง
  • ลดภาระการบริหารจัดการเครือข่าย
  • เชื่อมต่อแบบ Ethernet Interface ทำให้ง่าย ต่อการเชื่อมต่อ
  • ระบบโครงข่ายไม่ซับซ้อน
  • สามารถเลือกใช้ Bandwidth ได้หลากหลาย
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถเลือกขนาด Bandwidth ได้
  • ติดตั้งได้รวดเร็ว
  • มีระบบเครือข่ายสำรอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ในกรณีที่อยู่ในอาคารนั้นๆ)

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม