บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

สำหรับ ธุรกิจองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่และสำนักสาขาหลายแห่ง บริการนี้ ช่วยให้การติดต่อสื่อสารรวมถึงการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยเทคโนโลยีของ MPLS เครือข่ายส่วนตัวเชื่อมได้หลายจุดและรับส่งข้อมูลในเวลาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลากหลายทั้งรูปแบบและความเร็ว มีความเสถียรและปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลสูงด้วยปริมาณช่องสัญญาณ (Bandwidth) มากถึง 10 Gbps. ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะ สามารถเลือกความเร็วได้ ตั้งแต่ 64 Kbps. -1Gbps. พร้อมรองรับ IP Application ต่างๆ อาทิ VOIP, Routing Protocol, QoS, Multicast และ VDO Conference เพื่อให้การทำงานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ลักษณะบริการ MPLS

1. Point-to-Point (VLL) เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อจากสาขาหนึ่งไปยังสาขาหนึ่ง

Network Diagram บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ - MPLS (Multi-Protocol Label Switching) เครือข่ายส่วนตัว เชื่อมได้หลายจุดและรับส่งข้อมูลในเวลาจริงแบบ Point-to-Point (VLL)

2. Point-to-Multipoint (VPN) เหมาะสำหรับเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่กับหลายๆ สาขา หรือแต่ละสาขาเชื่อมต่อกันเอง

Network Diagram บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ - MPLS (Multi-Protocol Label Switching) เครือข่ายส่วนตัว เชื่อมได้หลายจุดและรับส่งข้อมูลในเวลาจริงแบบ Point-to-Multipoint (VPN)

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม