บริการเสริม

Co-Location

หมดห่วงเรื่องการหาพื้นที่จัดวางเซิร์ฟเวอร์ พร้อมด้วยการดูแลรักษาอุปกรณ์ ด้วยบริการ Co-Location Service บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ โดยจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐานพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบปรับอากาศที่ควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิ และความชื้น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ธุรกิจ ดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด และยังสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ และเครือข่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

บริการเสริม - Co-Location บริการพื้นที่รับฝากเซิร์ฟเวอร์ให้กับองค์กร

ประเภทบริการ

 • บริการเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ร่วม (Shared Bandwidth) เป็นการเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับเครื่องของลูกค้ารายอื่นๆ โดยใช้ท่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตร่วมกันมีให้เลือกหลายขนาด เช่น ขนาด 42U (Full Rack) ขนาด 21U (Half Rack) ขนาด 10U (Quarter Rack) จนถึงขนาด 1U เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สามารถเลือกสถานที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ได้ทั้ง 3 แห่ง ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความต้องการของลูกค้า
  รายชื่อศูนย์บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์
  - ศูนย์บางนา
  - ศูนย์ทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
  - ศูนย์ทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ
  - ศูนย์เมืองทองธานี อาคารเจนีวา ถนนแจ้งวัฒนะ

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม