บริการเสริม

DDoS Protection

ความเสี่ยงจากการโจมตีรูปแบบใหม่ๆ มีมากขึ้นเรื่อยๆ การเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างเครือข่ายองค์กรเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยการป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายแบบ Distributed Denial-of-Service หรือ DDoS ด้วยบริการรักษาความปลอดภัยที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายองค์กรได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งบริการ DDoS Protection นี้สามารถตรวจสอบ และจัดการการโจมตีจากการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังตรวจสอบความเสี่ยงของแอพพลิเคชั่น และบริการที่ใช้งานอยู่ในเครือข่ายขององค์กรให้ปลอดภัยจากการถูกโจมตีจากแฮ็คเกอร์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด

Network Diagram บริการเสริม - DDoS Protection ระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายองค์กร

คุณสมบัติ

 • ระบุ และจัดการการโจมตีระบบเครือข่ายองค์กรจากการรับส่งข้อมูลอย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบโครงสร้างเครือข่ายองค์กร และรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์
 • สามารถสร้างรูปแบบในการป้องกันตามกลุ่ม server ได้
 • ตรวจสอบข้อมูลภายในแอพพลิเคชั่นที่มีความเสี่ยง และข้อมูลแปลกปลอมที่วิ่งอยู่ในเครือข่ายองค์กร
 • ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เอง
 • ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการป้องกันของระบบ DDoS Protection

 • ป้องกันโฮสอันตรายที่รู้จัก โดยใช้บัญชีขาวและดำ (white and black list) ซึ่งบัญชีขาวจะเป็นรายชื่อโฮสที่ปลอดภัย ส่วนบัญชีดำจะเป็นรายชื่อโฮสที่อันตรายโดยจะไม่รับส่งข้อมูลจากโฮสเหล่านี้
 • ป้องกันการใช้งานในระดับแอพพลิเคชั่น โดยการใช้ตัวกรอง เพื่อไม่ให้การโจมตีที่พลางตัวสามารถทำให้บริการที่สำคัญเกิดความเสียหายได้
 • ป้องกันการโจมตีผ่านเว็บ โดยตรวจสอบ และลดการโจมตีผ่านทาง HTTP ซึ่งจะช่วยควบคุมการรับส่งข้อมูลปริมาณมากอย่างรวดเร็ว
 • ป้องกันการโจมตี DNS จาก botnet โดยจะมีการตรวจสอบการโจมตี DNS โดยเฉพาะ และลดปริมาณการวิ่งของข้อมูล
 • ควบคุมการโจมตีในจำนวนที่มาก โดยใช้กลไกเฉพาะตรวจสอบ ซึ่งจะมั่นใจได้ว่าโฮสที่น่าสงสัยจะไม่สามารถโจมตีโครงสร้างเครือข่ายที่สาคัญได้
 • ป้องกันบริการ VoIP ซึ่งจะถูกโจมตีจากสคริปหรือ botnet ที่จะส่ง request เข้ามาจำนวนมาก

เหมาะสำหรับกลุ่มธุรกิจองค์กรดังนี้

 • กลุ่มธนาคาร
 • กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์์
 • กลุ่มบริษัทประกันภัย
 • กลุ่มลูกค้าที่มี web server หรือ application server
 • ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการระบบป้องกันการโจมตีแบบ DDoS

ลงทุนซื้ออุปกรณ์เอง VS ใช้บริการ DDoS Protection

บริการ DDoS Protection จาก True Internet สามารถช่วยลดต้นทุนขององค์กรธุรกิจ และเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างเครือข่ายองค์กร เพราะการซื้ออุปกรณ์เอง จะมีราคาสูงมาก และไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายตามมาอีกจำนวนมาก เช่น จะต้องเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าบำรุงรักษา ค่าอัพเกรดระบบ ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่องหากรูปแบบการโจมตีของ DDoS มีการเปลี่ยนไป บริการ DDoS Protection ยังช่วยองค์กรไม่ต้องเสียเวลาในการหาสถานที่เหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์เองอีกด้วย

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม