บริการเสริม

Intelligence WiFi

บริการ Intelligence WiFi จาก ทรู อินเทอร์เน็ต อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย สำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก กลุ่มโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการจัดหาบริการ WiFi ไว้เพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้า อันจะเป็นการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งที่สามารถเพิ่มมูลค่า และต่อยอดธุรกิจ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดขององค์กรท่านให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Value Added Services - Intelligence WiFi

เป็นมากกว่า การให้บริการ Private WiFi

ด้วยระบบของการบริการ Intelligence WiFi ที่เป็นมากกว่าการให้บริการ Private WiFi โดยมุ่งเน้นการเชื่อมต่อที่สะดวกผ่าน Social Network ชั้นนำ อาทิ Facebook Instagram Twitter Linkedin หรือสามารถกำหนดรูปแบบการเข้าใช้งานโดยให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลก่อนเข้าใช้งาน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาเก็บที่ฐานข้อมูล ทำให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้งาน เช่น อายุ เพศ ความถี่ในการเข้าใช้บริการ ลักษณะการใช้งาน รวมถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆ เช่น ความชอบ หรือบริการที่เลือกใช้ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่น หรือการเลือกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องเหมาะสม

ทำไมต้อง Intelligence WiFi จาก ทรู อินเทอร์เน็ต

 • สร้างยอดขาย เพิ่มรายได้
  เมื่อทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้บริการ สามารถนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลทางการตลาดเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด

 • อุปกรณ์เชื่อมต่อ และปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายคุณภาพสูง (Wireless Access Point)
  Cisco Meraki อุปกรณ์ที่มีความสามารถทางด้านความปลอดภัยถึงระดับ Layer 7 และมีประสิทธิภาพสูง โดยผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการแบบศูนย์กลางผ่านทาง Cloud Controller ได้ พร้อมด้วยคุณสมบัติของการจัดการเรื่องความหนาแน่นของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และคุณสมบัติด้าน Identity-based Firewall Policy, Network Access Control, Content Filtering, Application Traffic Shaping, Wireless IPS, Hardware/Software Inventory Management และ Client Insight อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับ Public WiFi ในรูปแบบที่มากกว่า 2 SSID ได้

 • จัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

 • บริการหลังการขายแบบ One Stop Service
  ที่พร้อมดูแลด้านการติดตั้ง ให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน ดูแลระบบ รวมถึงบริการหลังการขายที่พร้อมแก้ไขปัญหาการใช้งานจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมจนได้รับใบประกาศนียบัตรมาอย่างมากมาย

คุณสมบัติของบริการ Intelligence WiFi

 1. Splash Portal รูปแบบหน้าล็อคอินการเข้าใช้งาน ที่สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหา บนหน้าล็อคอินเข้าใช้งาน WiFi ได้เองตามต้องการ (Log in Portal Customization) ซึ่งรองรับทั้งรูปแบบของข้อความ (Text) และรูปภาพ
  Splash PortalSplash Portal บริการเสริม - Intelligence WiFi

 2. สามารถจัดกลุ่มการแสดงผลของข้อมูล และแคมเปญการตลาดผ่านหน้า Splash Portal ซึ่งสามารถกำหนดวัน เวลา และข้อมูลแยกกันตามกลุ่มของอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ อาทิ แยกตามภูมิภาค เขต จังหวัด

 3. เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้นเพียงเชื่อมต่อผ่าน Social Network อาทิ Facebook Instagram Linkedin หรือ Twitter ก็จะสามารถล็อคอินเข้าได้งานได้ทันที ลดภาระการสร้าง และจดจำ Username และ Password

 4. มีการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานทุกครั้งที่เข้าใช้งาน และจัดเก็บประวัติการใช้งานเพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

 5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อาทิ ทำไมถึงเลือกซื้อ มีพฤติกรรมการเลือกซื้ออย่างไร ผ่านช่องทางใด เกิดการซื้อซ้ำหรือไม่ สามารถเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของผู้บริโภค (Customer Journey) เริ่มตั้งแต่การใช้งาน จนถึงการเข้าถึงแคมเปญการตลาดที่กำหนด โดยสามารถแยกวิเคราะห์ได้ตามกลุ่มพื้นที่ (Location Base) ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์
  Customer Demographic Report Customer Demographic Report บริการเสริม - Intelligence WiFi
  Customer Analytics Report Customer Analytics Report บริการเสริม - Intelligence WiFi

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม