บริการเสริม

Mail Back up

บริการเสริม ที่ช่วยให้ไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมลในธุรกิจหรือองค์กร เสมือนเป็น Backup Mail Server ในกรณีเกิดปัญหาขึ้นกับระบบเน็ตเวิร์คหรือเซิร์ฟเวอร์เมล เช่น Link down หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ระบบเมลไม่สามารถรับอีเมลจากภายนอกได้ ระบบ Mail Backup จะทำการรับอีเมลโดยอัตโนมัติ จากนั้นเมื่อระบบเมลกลับมาทำงานได้ตามปกติ ระบบจะทำการส่งต่ออีเมลทั้งหมดที่ได้รับกลับไปยัง Mail Server ของผู้ใช้บริการ โดยไม่กระทบกับการรับส่งอีเมล มีการใช้เซิร์ฟเวอร์หลายตัวทำงานร่วมกันในลักษณะ Load Balancing ทำให้ระบบ Mail Backup มีความเสถียรสูง รองรับอีเมลขนาดใหญ่ บริการนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการติดตั้ง Mail Server ภายในองค์กรหรือมีการติดตั้ง Mail Server ไว้ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider)

ในขณะที่ Network Link หรือ Mail Server ทำงานเป็นปกติ อีเมลจะถูกส่งมาที่ Mail Server ของผู้ใช้บริการ ซึ่งหาก Network Link ไม่สามารถติดต่อ Mail Server ของผู้ใช้บริการได้ อีเมลจะถูกส่งมายังระบบ Mail Backup ของทรูอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำหน้าที่จัดเก็บอีเมลให้โดยอัตโนมัติตามพื้นที่ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการเมื่อ Network Link หรือ Mail Server ของผู้ใช้บริการกลับมาทำงานตามปกติ อีเมลทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปยัง Mail Server ของผู้ใช้บริการดังเดิม

Network Diagram บริการเสริม - Mail Back up สำรองพื้นที่เพื่อการรับส่งอีเมลไม่ตกหล่น

หมายเหตุ บริการนี้ไม่รวมถึงกรณีที่ Mail Server ของผู้ใช้บริการทำงานขัดข้อง

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม