บริการเสริม

Mail Cleaner

เพื่อให้องค์กรทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ทรูอินเทอร์เน็ตจึงเตรียม Mail Cleaner บริการจัดการกลั่นกรองและตรวจสอบอีเมลเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สะอาดปราศจากไวรัสที่จะสร้างความเสียหาย โดยระบบจะทำหน้าที่ตรวจสอบอีเมลขาเข้า ซึ่งต้องผ่านระบบป้องกัน Anti-spam เพื่อทำการตรวจสอบ “สแปมเมล” ก่อนจะส่งต่อไปยังระบบ Anti-virus เพื่อตรวจหาไวรัสประเภทต่างๆ ที่ติดมากับอีเมลหรือไฟล์แนบ หากตรวจพบ ระบบจะทำการกำจัดไวรัสที่ติดมาทันทีก่อนที่จะส่งต่อไปยังระบบ Mail Server ของผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบจะทำการปรับเทียบฐานข้อมูลทุกวันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดไวรัส

Network Diagram บริการเสริม - Mail Cleaner เพิ่มศักยภาพการจัดการเซิร์ฟเวอร์ให้สะอาดปราศจากไวรัส

คุณสมบัติ

  • เหมาะกับองค์กรที่มีระบบ Mail Server เป็นของตัวเอง
  • ไม่ต้องการลงทุนติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Anti-spam และ Anti-virus
  • มีระบบป้องกันสแปมและไวรัสที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ระบบจะทำการจัดเก็บอีเมลให้ลูกค้าเป็นเวลา 3 วัน ในกรณีที่ Mail Server ของผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม