บริการเสริม

Mail Hosting

บริการรับฝาก Mail Domain หรือให้เช่าใช้ Mail box เป็นอีกทางเลือกซึ่งจะช่วยรองรับความต้องการในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจด้วยระบบ Mail Server ขนาดใหญ่ สามารถเพิ่ม ลด หรือแก้ไข Mail Account และเพื่อความสะดวกในการจัดการ องค์กรสามารถกำหนดพื้นที่จัดเก็บอีเมลได้เอง ซึ่งต่างจากบริการ Mail Hosting ทั่วไป สามารถบริหารจัดการ Mailbox ได้ด้วยตนเอง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการ Mail box สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร

Network Diagram บริการเสริม - Mail Hosting บริการเช่าใช้พื้นที่รับฝากอีเมล

คุณสมบัติ

  • รับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง มีระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนของ Network ด้วยระบบ Firewall หลายชั้น พร้อมด้วยโปรแกรม Anti Spam และ Anti Virus ที่มีประสิทธิภาพสูง
  • มีเจ้าหน้าที่ช่วยในการตรวจสอบ Log Mail กรณีที่มีปัญหา รับ-ส่งอีเมล
  • มีระบบบริหารจัดการ Account ของผู้ใช้ในลักษณะของ Web Based Management ใช้งานง่ายและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในระบบได้
  • เลือกใช้งานทาง Web Based ด้วยโปรแกรม Web Browser หรือ Mail Client ทั่วไปได้
  • กำหนดกลุ่มรายชื่อที่ต้องการส่งอีเมล (Mail Alias) เช่น department@company.com
  • รับ-ส่งอีเมลได้หลายรูปแบบ เช่น POP3 , IMAP , Web Mail Access
  • มีระบบ Auto Reply เช่น กำหนดข้อความตอบกลับได้ขณะที่ผู้ใช้เดินทางไปต่างประเทศ
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านการสร้างระบบเมล
หมายเหตุ ระบบ POP3 อีเมล ไม่สามารถเก็บ Backup Mail

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม