บริการเสริม

Mail Relay

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอีเมลจากองค์กรของท่านปราศจากสแปมและไวรัส บริการ Mail Relay จะทำหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบอีเมลที่ส่งออกไปยังผู้รับปลายทาง โดยจะตรวจสอบและกำจัดไวรัสที่ติดมากับอีเมลทุกฉบับก่อนที่จะมีการส่งออก เพื่อป้องกันปัญหาไวรัสและสแปมที่ติดไปกับอีเมลที่แฝงมากับอีเมล โดยที่ไม่ต้องการลงทุนติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Anti-spam และ Anti-virus ด้วยตัวเอง บริการนี้ช่วยป้องกันความเสียหายของข้อมูลอันเกิดจากไวรัส ขณะเดียวกันยังไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการปัญหาอีเมลขยะ นอกจากนี้ ยังช่วยประหยัดการใช้งานในส่วนของ Internet Bandwidth เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบ Mail Server เป็นของตัวเอง

Network Diagram บริการเสริม - Mail Relay ตรวจสอบอีเมลทุกฉบับก่อนส่งออก

คุณสมบัติ

  • ผู้ใช้บริการไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์หรือ Software เพิ่มเติม
  • ช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
  • มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลระบบให้ตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม