บริการเสริม

SSL VPN (Secure Socket Layer)

ระบบการเข้าใช้ขัอมูลขององค์กร ปลอดภัยแม้ไม่ได้ทำงานในสำนักงาน บริการเข้าใช้ข้อมูลภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุดในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการเข้ารหัสข้อมูลร่วมกับรหัสที่สร้างขึ้นมาจากตัว Token ซึ่งจะสร้างรหัสใหม่ทุกครั้งที่มีการเข้าใช้ระบบ โดยจะตรวจสอบความถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานจนกระทั่งยกเลิกการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากที่อื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพียงมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานโปรแกรมที่ใช้ภายในองค์กรผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่า สามารถเข้าใช้ข้อมูลขององค์กรได้เสมือนตัวผู้ใช้งานอยู่ภายองค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่จำเป็นต้องเข้าใช้ข้อมูลของบริษัทตลอดเวลาแต่ไม่สามารถเข้าไปทำงานที่สำนักงานได้

Network Diagram บริการเสริม - SSL VPN (Secure Socket Layer) ระบบเข้าใช้ขัอมูลองค์กร ปลอดภัย แม้ไม่ได้ทำงานในสำนักงาน

คุณสมบัติ

  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
  • สะดวกในการเพิ่มหรือลดบริษัทคู่ค้า
  • ไม่เสียเวลาในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
  • สามารถจัดกลุ่มของผู้ใช้งานได้ตามที่กำหนด
  • มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากระบบระบุให้มีการยืนยันการเข้ารหัส
  • ไม่จำเป็นต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์หลัก
  • รองรับการใช้งานกับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม