บริการเสริม

Traffic Exchange

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้ง หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ รวมถึงองค์กรต่างๆ ต้องทำการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อให้สามารถนำมาตรวจสอบได้ โดยข้อมูลที่จัดเก็บนั้นต้องแสดงถึงข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียด อาทิ ต้นทาง ปลายทาง เส้นทางการใช้งาน วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลที่เกิดจากการเข้าถึงระบบเครือข่าย ข้อมูลจาก Email Servers

Traffic Exchange เป็นบริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติฯ โดยที่องค์กรไม่ต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวกด้วยการจัดทำรายงานผล พร้อมกันนี้ยังเลือกขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ตามความต้องการ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใต้การดูแลจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบการทำงานของ Traffic Exchange

ให้ตั้งค่าที่อุปกรณ์ของลูกค้าเพื่อส่ง Syslog มาเก็บที่ Traffic Exchange Server ทั้งนี้ หากในกรณีที่อุปกรณ์ของลูกค้าไม่สามารถทำการส่ง Syslog ได้ให้ทำการติดตั้ง Agent Software เพิ่มที่อุปกรณ์ของลูกค้าเพื่อให้สามารถส่ง Log data ได้

Post Title

คุณสมบัติของบริการ Traffic Exchange

 • จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งมีการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้วยการบริหารจัดการผ่าน HTTPS เป็นการเข้ารหัสแบบ SSL 128 bit
 • จัดเก็บข้อมูลแบบดัชนีพร้อมระบบ Search Engine ซึ่งใช้เรียกดูผลรายงานได้ง่าย มีระบบย่อ และบีบอัดข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
 • สามารถดึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลมีความถูกต้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานได้หลายรูปแบบ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ภายในในองค์กร
 • รองรับข้อมูลจราจรจาก Syslog format และอีกหลากหลายรูปแบบบนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้
  - Operation System : Windows, Linux, AIX, HP, SUN, Unix
  - Database : DB2, Informix, MS-SQL, Oracle, Sybase
  - Application : IIS, Sun iPlanet, IIS, RSA , SAP
  - Mail : Lotus Note, Exchange, Sendmail, QMail, Postfix
  - Security and Network Device : Blue Coat System, Check Point Firewall-1, Cisco PIX, Cisco VPN, Cisco Router, TrendMicro ScanMail, Juniper Netscreen, Fortinet Fortigate

รูปแบบการให้บริการ

Traffic Exchange มี 4 แพ็กเกจ ดังนี้

แพ็กเกจ   พื้นที่ที่รองรับ (GB)
1. Basic   2
2. Standard   3
3. Medium   5
4. Enterprise   10

หมายเหตุ บริการ Traffic Exchange จัดเก็บข้อมูลภายใน 90 วัน โดยนับจากวันที่ทำการติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อย

ดาวน์โหลด

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม