บริการเสริม

Web Hosting

บริการพื้นที่หรือสร้างคลังสำหรับจัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ด้วย Server ประสิทธิภาพสูง สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งบนระบบปฎิบัติการแบบ Windows และ Linux ด้วยการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่เพิ่งเริ่มต้นไปจนถึงเว็บไซต์ขนาดปานกลางครอบคลุมการใช้งานภาษาและ Component ต่างๆ อย่างครบถ้วน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ภายใต้การดูแลจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง

Value Added Services - Web Hosting

ทรู อินเทอร์เน็ต ให้บริการ Web Hosting สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบปฎิบัติการ 2 รูปแบบ ดังนี้

Icon Windows บริการเสริม - Web Hosting - คลังเก็บข้อมูลสำคัญจากเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา

คุณสมบัติสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

 • ให้บริการด้วยระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2003 R2
 • บริการพื้นที่ใช้งานเว็บไซต์ขนาดใหญ่และไม่จำกัดอัตราการถ่ายโอนข้อมูล
 • Control Panel ใช้งานง่าย สามารถ manage ได้เอง (Online Control Panel)
 • สามารถอัพโหลดไฟล์ผ่านโปรแกรม FTP หรือผ่าน ระบบ File Manager ได้
 • ระบบ Password Protection
 • ระบบ Backup เว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง
 • บริการ Sub Domain และ Domain Alias

ระบบการป้องกัน

 • Firewall protection, network and facility redundancy
 • Backup power supply and generator with 24-hour monitoring by skilled technicians

เกี่ยวกับภาษาและโปรแกรม

 • รองรับ Script ทั้ง HTML, ASP, ASP.NET, PHP, C#, VB.NET, WML และ XML
 • รองรับระบบฐานข้อมูล MS Access, MySQL, Microsoft SQL-2000, Microsoft SQL-2005 สามารถจัดการฐานข้อมูลผ่านระบบ Control Panel ได้
Icon Linux บริการเสริม - Web Hosting - คลังเก็บข้อมูลสำคัญจากเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา

คุณสมบัติสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux

 • ให้บริการด้วยระบบปฏิบัติการ Redhat Enterprise Linux 5
 • มี Control Panel ใช้งานง่าย สามารถบริหารจัดการได้เอง (Online Control Panel)
 • สามารถอัพโหลดไฟล์ผ่านโปรแกรม FTP หรือผ่านระบบ File Manager ได้
 • ระบบ Password Protection
 • ระบบ Backup เว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง
 • มีบริการ Sub Domain และ Domain Alias

ระบบการป้องกัน

 • มีระบบ Firewall Protection, Network and Facility Redundancy
 • มีระบบ Backup Power Supply and Generator พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับภาษาและโปรแกรม

 • รองรับ Script ทั้ง HTML, PHP, XML และ Perl/CGI, PHP Send optimizer
 • รองรับระบบฐานข้อมูล MySQL สามารถจัดการฐานข้อมูลผ่านระบบ Control Panel ได้

สนใจติดต่อฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
โทรศัพท์: 0-2783-0400 กด 2
โทรสาร: 0-2783-0499
อีเมล: corpsale@trueinternet.co.th

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

Cloud Service

บริการเสริม